LEVERANSVILLKOR Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Pris och mängd

 • Oljans pris fastställs enligt beställningsdag samt levererad mängd.
 • Oljan levereras till kundens tank som tankbilsleverans och den levererade mängden uppmäts med en officiellt godkänd vätskemängdsindikator. Oljans fyllningstryck är alltid detsamma och trycket påverkar inte strömningen.
 • För leveranser på under 1 000 l debiteras 50 € i tilläggsavgift för liten beställning.

Leverans

 • För påfyllning av fler än två tankar på samma adress debiteras dessutom en fallavgift av kunden.
 • Om oljeleveransen blir betydligt mindre än den beställda mängden t.ex. på grund av att oljan tar slut i bilen, levereras resten av oljan i efterhand till samma literpris.
 • Normal leveranstid är 1–7 arbetsdagar. Leveranstiden beräknas från den följande arbetsdagen efter beställningsdagen. Beroende på transportsituationen kan leveransen även ske snabbare än detta.
 • Transportföretaget och försäljaren har rätt att neka till leverans av oljan om kundens utrustning (överfyllningsskydd, standardmässig avlastningsskarv, avlastningsplats) inte uppfyller bestämmelserna eller är bristfällig.
 • Påfyllningsrörets öppning får inte sitta högre upp än 1,5 meter. Ett påfyllningsrör som sitter högre upp kräver en fast arbetsyta som är lättillgänglig och säker.
 • Försäljaren och transportföretaget har rätt att inte leverera beställd olja om tankbilen saknar hinderslös och trygg tillgång till avlastningsplatsen eller om det finns brister på avlastningsplatsen som äventyrar säkerheten.
 • Eventuella tjälskador, mjuka vägar och menföre försvårar och fördröjer distributionen av eldningsolja. Vänligen meddela om dessa i samband med beställningen.
 • För resultatlösa besök debiteras en avgift på 69 €.

Expressleverans

 • Expressleverans ska beställas genom att ringa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:s eldningsoljeförsäljning.
  Tfn 075 3030 1030  (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) vardagar mån. kl. 9–14 och tis-fre 9-12.
 • Expressleverans förutsätter transportföretagets samtycke.
 • Tillägget för expressleverans mån–lör är 350 € (inkl. moms). 
  Tillägget för expressleverans faktureras i samband med den första avbetalningen, om faktureringen sker i flera avbetalningar.

Betalning och kreditupplysningar

 • Betalningsvillkoret är 14 dagar netto eller högst fem månatliga avbetalningar.
 • Kundens kreditupplysningar kontrolleras i Bisnode Finland Oy:s register. Vid betalningsstörningar har försäljaren rätt att kräva förskottsbetalning.
 • Försäljaren svarar inte för skador som förorsakas av felaktiga eller bristfälliga uppgifter som uppgetts för försäljaren. Försäljaren svarar inte heller för skador som förorsakas av felaktig förvaring eller hantering av produkten eller orenheter i kundens tankar.
 • Försäljaren har rätt att debitera kostnaderna för en annullerad beställning.
 • Eventuella anmärkningar ska göras inom 8 dygn från leveransen.
 • Säljaren har rätt att inte leverera en beställning om kunden inte har uppfyllt sina tidigare skyldigheter gentemot säljaren enligt avtal eller om säljaren har betydande fordringar på kunden.