PRODUKTINFORMATION

Alla oljor som kan beställas är lätta svavelfria eldningsoljor avsedda för uppvärmnings- eller motorbruk.

Säkerhetsdatablad  (på finska)